PyCon India 2009 mini-Blog Feedshttp://in.pycon.org/feeds/posts/Feed of blog at PyCon India 2009 site.en-usMon, 26 Oct 2009 18:00:27 -0000Tee shirt sizes written by Author: webmaster on Date: 2009-08-23 11:17:25http://in.pycon.org/postsfull/4/Tee shirt sizes written by Author: webmaster on Date: 2009-08-23 11:17:25http://in.pycon.org/postsfull/4/Privacy written by Author: webmaster on Date: 2009-08-13 07:48:17http://in.pycon.org/postsfull/3/Privacy written by Author: webmaster on Date: 2009-08-13 07:48:17http://in.pycon.org/postsfull/3/Formatting tags written by Author: webmaster on Date: 2009-07-14 04:20:16http://in.pycon.org/postsfull/2/Formatting tags written by Author: webmaster on Date: 2009-07-14 04:20:16http://in.pycon.org/postsfull/2/